We have 32 guests and no members online

Câu hỏi về phần cảm biến

1/ Cảm biến mưa là gì?

Cảm biến mưa rất cần thiết cho một hệ thống tưới tự động. Nhiệm vụ của nó là giám sát quá trình mưa và đưa tín hiệu về bộ điều khiển để ngắt chu kì tưới không cần thiết. Qua đó nâng cao khả năng tự động của hệ thống tưới.

Are the IceTheme templates XHTML/CSS Valid?

Bộ điều khiển Buddy

buddy 94162 200x210

Xuất xứ: United Kingdom

Xem tiếp

Bộ điều khiển 9001D

Bộ điều khiển tưới cây tự động 9001D

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp

Bộ điều khiển Wifi

B hyve 6 Station Smart Wifi 200x210

Xuất xứ: USA

Xem tiếp

Bộ điều khiển 900208

Bộ điều khiển tưới cây tự động GAECS900208

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp