We have 35 guests and no members online

Béc tưới cỏ phun mưa Rotor 5500

P: 2.0 - 4.0 Bar

R: 6.0 - 15m

F: 40 - 1.800 LPH

Thương hiệu Orbit United Kingdom.

Xem thêm: Béc tưới cỏ phun mưa Rotor 5500
Béc tưới cỏ phun mưa Spray 94513

P: 2.0 - 3.0 Bar

R: 4.0 - 7.0 m

F: 350 LPH

Thương hiệu Orbit United Kingdom.

Xem thêm: Béc tưới cỏ phun mưa Spray 94513
Béc nông nghiệp 5035G. Naandanjain

P: 3.0 - 5.0 bar.

D: 36m - 40m

F: 5.000 LPH

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Béc tưới cây nông nghiệp 5035 G
Béc tưới cây Shrubbler hình cánh hoa

P: 0 - 1 bar

D: 0 - 60cm

F: 0 - 30 LPH 

Xuất xứ:Australia.

Xem thêm: Béc tưới cây sân vườn Shrubbler
Béc tưới cây phun mưa Spectrum. Australia

P: 0 - 1 bar.

D: 0 - 2.8m

F: 0 - 70 LPH

Xuất xứ:Australia.

Xem thêm: Béc tưới cây sân vườn Spectrum
Béc tưới cây phun mưa Magic, R=11.5m

P: 1.5 - 3.5 bars

D: 23m

F: 400 - 650 LPH

Xuất xứ: Israel.

 

Xem thêm: Béc tưới cây nông nghiệp MAGIC
Béc tưới mưa R=5.5m

P: 1.0 - 1.5 bar

D: 5.0 - 6.0m

F: 147-330LPH.

Xuất xứ: Australia.

Xem thêm: Béc tưới trồng rau Mini Rotor Rain
Béc tưới cây phun mưa Spr 427

P: 2.0 - 4.0 bar.

D: 24m - 27m

F: 800-1.200 LPH

Xuất xứ: Israel.

Xem thêm: Béc tưới cây nông nghiệp 427

Bộ điều khiển Buddy

buddy 94162 200x210

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp

Bộ điều khiển 9001D

Bộ điều khiển tưới cây tự động 9001D

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp

Bộ điều khiển Wifi

B hyve 6 Station Smart Wifi 200x210

Xuất xứ: USA

Xem tiếp

Bộ điều khiển 900208

Bộ điều khiển tưới cây tự động GAECS900208

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp