We have 32 guests and no members online

Van điện từ DC 27mm (3/4'')

F: 3.0m3/h

Liên kết: 27mm

Nguồn: 6-18V

Xuất xứ: Israel.

Xem thêm: Van điện từ DC 27mm (3/4'')
Van điện từ Galcon AC 27mm 3/4"

F: 3.0m3/h

Liên kết: 27mm

Nguồn: 24V

Xuất xứ: Israel.

Xem thêm: Van điện từ AC 27mm (3/4'')

F: 5m3/h

Liên kết: 34mm

Nguồn: 6-18V

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Van điện từ DC 34mm (1.0'')
Van điện từ AC 34mm (1.0'')

F: 5m3/h

Liên kết: 34mm

Nguồn: 24V

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Van điện từ AC 34mm (1.0'')
Van điện từ DC 49mm (1.5'')

F: 15m3/h

Liên kết: 49mm

Nguồn: 6-18V

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Van điện từ DC 49mm (1.5'')

Bộ điều khiển Buddy

buddy 94162 200x210

Xuất xứ: United Kingdom

Xem tiếp

Bộ điều khiển 9001D

Bộ điều khiển tưới cây tự động 9001D

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp

Bộ điều khiển Wifi

B hyve 6 Station Smart Wifi 200x210

Xuất xứ: USA

Xem tiếp

Bộ điều khiển 900208

Bộ điều khiển tưới cây tự động GAECS900208

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp