We have 57 guests and no members online

Liên kết: 21mm

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Van xả khí 21mm

P: 0.1 - 10 bar

1.5 - 150 PSI

Liên kết: 34mm

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Van xả khí 1"
Van điện từ Galcon AC 3/4"

F: 2-3m3/h

Liên kết: 27mm

Nguồn điện: 24V

Xuất xứ: Israel

Xem thêm: Van điện từ Galcon AC 3/4"
Van điện từ Orbit 1"

P: 15-150psi

F: 5-40gpm

Nguồn điện: 24V

Xuất xứ: Orbit-UK

Xem thêm: Van điện từ Orbit 1 inch
Van điện từ Orbit 3/4"

P: 15-150psi

F: 5-35gpm

Nguồn điện: 24V

Xuất xứ: Orbit-UK

Xem thêm: Van điện từ Orbit 3/4 inch

Bộ điều khiển Buddy

buddy 94162 200x210

Xuất xứ: United Kingdom

Xem tiếp

Bộ điều khiển 9001D

Bộ điều khiển tưới cây tự động 9001D

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp

Bộ điều khiển Wifi

B hyve 6 Station Smart Wifi 200x210

Xuất xứ: USA

Xem tiếp

Bộ điều khiển 900208

Bộ điều khiển tưới cây tự động GAECS900208

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp