We have 24 guests and no members online

Áp lực: 2 bar

Diện tích tưới: 40m2

Xuất xứ: USA

Xem thêm: Bộ tưới cây Micro Spray Flower

Áp lực: 2 bar

Tổng vị trí tưới: 25 chậu cây

Xuất xứ: USA

Xem thêm: Bộ tưới cây Spot Watering Kit

Bộ điều khiển Buddy

buddy 94162 200x210

Xuất xứ: United Kingdom

Xem tiếp

Bộ điều khiển 9001D

Bộ điều khiển tưới cây tự động 9001D

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp

Bộ điều khiển Wifi

B hyve 6 Station Smart Wifi 200x210

Xuất xứ: USA

Xem tiếp

Bộ điều khiển 900208

Bộ điều khiển tưới cây tự động GAECS900208

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp